Akcesoria meblowe dla Twojego wnętrza

Jesteś tutaj > Strona główna > Regulamin

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego ELWI (pdf)


Regulamin Sklepu Internetowego 

 

  § 1 Informacje ogólne


1.    Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 
-    Klient - pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca zakupu w sklepie internetowym – www.elwi.pl;
-    Konsument - osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z  działalnością gospodarczą lub zawodową;
-    Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę i dostępny pod adresem www.elwi.pl;
-    Sprzedawca – ELWI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., z siedzibą w Koszalinie przy ul. Wenedów 3E, nr NIP 6692518264, nr REGON 321319753.
2.    Sprzedawca prowadzi za pośrednictwem sieci Internet sprzedaż akcesoriów meblowych oraz innych artykułów, zwanych dalej Towarami.
3.    Wszelkie informacje dotyczące Towarów zawartych na stronie internetowej Sklepu, w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.elwi.pl, kierowane przez Sprzedawcę do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań.
4.    Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronach internetowych Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Chwilą zawarcia umowy sprzedaży jest pisemne potwierdzenie odbioru towaru przez Klienta na liście przewozowym przesyłki.
5.    Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach Sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.
6.    Przedmiotami transakcji prowadzonych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem są Towary wymienione i  przedstawione na stronach Sklepu w chwili składania zamówienia.
7.    Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).
8.    Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi faktury VAT lub specyfikacji zamówienia.
9.    Złożenie zamówienia oznacza zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i ich akceptację przez Klienta, a także jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje w nim zawarte.


 

  § 2 Zamówienia i ich realizacja


1.    Zamówienia przyjmowane są:
-    poprzez zamówienie towarów w Sklepie („poprzez „koszyk”),
-    drogą mailową wysyłając zamówienie na adres: sprzedaz@elwi.pl.
2.    Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia przez Klienta zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w jego ofercie, jednak zmiana taka nie dotyczy towarów objętych już przyjętymi zamówieniami danego Klienta.
3.    Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia drogą internetową lub telefonicznie w ciągu 48 godzin od jego otrzymania.
4.    Każde zamówienie złożone w Sklepie musi zostać potwierdzone przez Klienta telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W tym celu niezbędne jest podanie numeru telefonu lub adresu e-mail w formularzu zamówienia. W przypadku braku odpowiedzi na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail lub telefonicznie zamówienie może zostać anulowane.
5.    Przyjęcie przez Sklep zamówienia do realizacji rozpoczyna się po potwierdzeniu danych przez Klienta oraz:
•    w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po otrzymaniu informacji o złożeniu zamówienia,
•    w przypadku zamówień płatnych przelewem – po otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy.
6.    Do każdego zamówienia dołączany jest paragon fiskalny lub wystawiana jest faktura VAT.  Paragon lub faktura VAT wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki i są wysyłana wraz z przesyłką.
7.    Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia paragonu lub faktury VAT.
8.    Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie pod numerem telefonu 94 347 14 04 wew. 22. Klient nie może wycofać zamówienia, które już zostało wysłane.
9.    Jeśli na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT znajdują się błędne dane, to zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów Klient powinien wystawić notę korygującą.
10.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bądź też wycofania towaru z oferty. W przypadku braku towaru lub zmiany ceny, Klient zostanie bezzwłocznie poinformowany telefonicznie lub poprzez e-mail i może zrezygnować z zamówienia lub wydłużyć czas oczekiwania.
11.    Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Klient wybiera i określa w zamówieniu formę płatności oraz sposób dostawy towaru. Klient może wybrać następujące formy płatności:
•    gotówka przy odbiorze,
•    przelew bankowy z dowolnego banku.
12.    W przypadku zamówień powyżej 3 000 PLN płatnych gotówką przy odbiorze Sprzedawca ma prawo uzależnić przyjęcie zamówienia do realizacji od wpłaty zaliczki przez Klienta.
13.    Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od formy płatności oraz stanu magazynowego towaru. Zwykle termin realizacji zamówienia nie przekracza 2 dni roboczych. W przypadku chwilowego braku towaru, Klient zostaje poinformowany o planowanym terminie dostawy drogą telefoniczną lub na adres e-mail. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.
14.    Zamówiony towar jest wysyłany za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej. Koszt przesyłki uzależniony jest od wagi oraz gabarytów zamawianych towarów i jest określony dla każdego towaru indywidualnie.
15.    Realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę od Klienta ceny wraz ze wszystkimi opłatami, w zależności od wyboru Klienta:
-    otrzymania przez Sprzedawcę przekazu za pośrednictwem Poczty Polskiej,
-    uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, w przypadku płatności przelewem.
16. Zamówiony towar wysyłany zostaje pod adres, który podany został w formularzu zamówienia.
17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia:
-    jeśli z przyczyn od niego niezależnych stanie się on niedostępny w magazynach sprzedającego,
-    z powodu jego zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie transportu,
-    w sytuacji braku potwierdzenia złożenia zamówienia przez Klienta w ciągu 5 dni od dnia złożenia zamówienia,
-    gdyby realizacja zamówienia groziła powstaniem szkody po stronie Sprzedawcy.


 

  §3 Odstąpienie od umowy i zwrot towaru przez Konsumenta


1.    Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od daty odebrania przesyłki. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone i nie noszące śladów używania ani montażu. Dopuszczalne jest  otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru w przypadkach, w których otwarcie opakowania nie będzie równoznaczne z jego uszkodzeniem.
2.    Zwracany towar odsyła Klient na swój koszt na adres Sprzedawcy: ELWI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.  ul. Wenedów 3E 75-847 Koszalin, razem z otrzymaną wraz z nim fakturą VAT lub paragonem oraz dopiskiem „zwrot sklep internetowy”. Do takiej przesyłki zwrotnej należy również dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W pisemnym oświadczeniu, podpisanym przez zwracającego należy podać:
•    numer Klienta,
•    dokładny adres,
•    nazwę, numery i ilość Towarów, które są zwracane,
•    oraz numer konta, na jaki Sprzedawca ma zwrócić zapłaconą przez Klienta cenę.

3.    Formularz zwrotu znajduje się na stronie www.elwi.pl.
4.    Sprzedawca w ciągu 2 dni roboczych dokonuje sprawdzenia towaru. Jeżeli spełnia wymagania określone w ust 1 oryginał i kopia faktury korygującej lub kopia paragonu z naniesioną korektą zostają wysłane do Klienta pocztą. Sprzedawca dokonuje zwrotu pieniędzy w kwocie równej cenie zakupu towaru, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w ciągu 7 dni roboczych. W przypadku faktury VAT przelew ten następuje po otrzymaniu od Klienta odesłanej podpisanej kopii faktury korygującej.
5.    Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. 
6.    Przesyłki zwrotne za pobraniem nie będą odbierane.
7.    Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego też każdorazowo przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić stan przesyłki, zarówno opakowania (czy nie uległo uszkodzeniu podczas transportu) jak i zawartości. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia np. taśmy są zerwane lub uszkodzone, należy odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności kuriera albo listonosza sporządzić protokół szkody oraz bezzwłocznie kontaktować się Sprzedawcą. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest warunkiem koniecznym do uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub też okradzenia przesyłki w transporcie.

   §4 Reklamacje


1.    Odpowiedzialność Sprzedawcy za ewentualne wady Towaru realizowana jest według przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej o niezgodności towaru z umową w przypadku Klientów będących Konsumentami. Sprzedawca zastrzega, że powyższa odpowiedzialność nie oznacza udzielenia gwarancji w rozumieniu przepisów przepisów wyżej wymienionej ustawy. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się odpowiedzialność uregulowaną w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.
2.    Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta przez 2 lata od daty wydania towaru w przypadku niezgodności towaru z umową. Klient traci uprawnienia określone w powołanej ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi pisemnie Sprzedawcy o tym fakcie.
3.    Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go na własny koszt przesyłką pocztową pod adres: ELWI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. ul. Wenedów 3E 75-847 Koszalin z dopiskiem „Reklamacja”. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę VAT lub paragon oraz opis reklamowanej cechy produktu (formularz reklamacji). Ponadto należy o fakcie zgłoszenia reklamacji powiadomić Sprzedawcę telefonicznie lub drogą elektroniczną pod adres e-mail: sprzedaz@elwi.pl, biuro@elwi.pl.
4.    Formularz zwrotu/reklamacji znajduje się na stronie www.elwi.pl.
5.    Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej  w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia, za wyjątkiem części wymagających przeprowadzenia dodatkowej ekspertyzy przez producenta. Przesyłki  za pobraniem nie będą odbierane.
6.    Kolejność działania Sprzedawcy przy postępowaniu reklamacyjnym jest następująca: naprawiony towar, nowy pełnowartościowy towar, zwrot gotówki. Jeśli wymiana towaru na pełnowartościowy nie będzie możliwa (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu do wyboru inne, dostępne w magazynie towary.
7.    Towar, który posiada wady stwierdzone w trakcie eksploatacji podlega reklamacji na zasadach ogólnych.
8.    Różnice w towarach wynikające z indywidualnego uzgadniania właściwości towaru z Klientem (kolor, proporcje, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego Towaru.
9.    Każdy reklamowany towar zostaje sprawdzony, a w przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zwraca koszty przesyłki reklamacyjnej.
10.    Części uszkodzone na wskutek niewłaściwego montażu nie podlegają reklamacji. 

  §5 Ochrona prywatności i inne prawa


1.    Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
2.    Zebrane dane osobowe Klienta wykorzystane będą w celu w jakim zostały udostępnione. Sprzedawca zobowiązuje się nie ujawniać ich osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej oraz zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Klienta w celach marketingowych, w tym do wysyłania niezamówionych informacji reklamowych na jego adres e-mail.
3.    Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych  Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania oraz usunięcia.


 

  §6 Postanowienia końcowe


1.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
2.    Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Złożenie zamówienia będące akceptacją niniejszego regulaminu jest jednoznaczne z ustaleniem właściwości umownej, o której mowa w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.